Çayyolu Rehberi - Çayyolu Firma Rehberi

İş davalarında zorunlu ara buluculuk geliyor | Çayyolu Rehberi - Çayyolu Firma Rehberi
İş davalarında zorunlu ara buluculuk geliyor

İş davalarında zorunlu ara buluculuk geliyor

İş davalarında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Bundan sonra patron ile çalışan arasında oluşan yasal itilaf durumlarında mahkemeye gitmeden önce ara buluculara gidilecek. Ara bulucu konu yargıya intikal etmeden önce tarafları anlaştırmaya çalışacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, dün iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’nda yapılacak değişiklikler konusunda sunum yaptı.
Sunumda en çok öne çıkan konu, iş davalarında, tarafların mahkemeye gitmeden önce, ara buluculuk sistemini kullanmalarının “zorunlu hale” getirilmesi oldu.

Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesinde yer alan “zorunlu ara bulucuk” hükmü şöyle; “MADDE 3- (1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya ara bulucu tarafından onaylanmış bir örneği, dava dilekçesine eklenir.”

ARA BULUCULUĞA GİTMEYENLERİN DAVASI REDDEDİLECEK

Tasarıda, önce arabulucuk sistemini denemeden, doğrudan dava açanların, davalarının reddedileceği de de hükme bağlandı.

İŞ KAZALARI ARA BULUCUK DIŞI

Kanun tasarısı ile, işten çıkarma, işe iade, tazminat gibi anlaşmazlıklar için getirilen arabuluculuk zorunluluğu, iş kazaları konusunda ise getirilmedi. Kanun tasarısına göre, “iş kazaları ile meslek hastalığından dolayı oluşan maddi ve manevi tazminat” talepleri, arabuluculuk zorunluluğu dışında bırakıldı.

ARA BULUCUK BÜROLARINA BAŞVURULACAK

İş anlaşmazlıklarında dava öncesi arabuluculuk başvuruları, illerdeki “arabuluculuk bürolarına” yapılacak.

ARA BULUCUNUN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Yine kanun taslağında ara bulucuların ücretlerinin nasıl ödeneceği de ayrıntılı şekilde yer alıyor. Buna göre;

* Taraflar ara buluculuk faaliyeti sonunda anlaşırlarsa, ara bulucunun ücretini eşit olarak bölüşüp ödeyecekler.
* Eğer ara buluculuk faaliyeti sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlanamazsa, ara bulucunun ilk iki saatlik ücreti devlet tarafından karşılanacak. Eğer süreç iki saatten uzun sürmüşse, kalan saatleri taraflar yine eşit olarak paylaşarak ödeyecekler. Devletin karşıladığı ve taraflarca ödenen ara buluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılacak.

ASIL İŞVEREN VE TAŞERON BİRLİKTE KATILACAK

Eğer iş anlaşmazlığında taraflardan biri taşeron şirketse, arabuluculuk faaliyetine sadece taşeron değil, asıl işveren de katılacak.

Bu durumda, taşeron ve asıl işverenin, “iradelerinin birbirine uygun olması” aranacak.

ARA BULUCULUK FAALİYETİ SIRASINDA ZAMAN AŞIMI DURACAK

Tarafların ara bulucuya başvurdukları andan itibaren mahkemeye başvurmaya ilişkin “zaman aşımı” duracak.

BASIN ÇALIŞANLARI DA KAPSAMDA

Ara buluculuk faaliyetinin zorunlu tutulduğu yeni sisteme, 5953 basın kanununa tabi çalışanlar ile, 854 sayılı deniz iş kanununa göre çalışanlar da dahil edildi.

Kaynak: Zeynep Gürcanlı/Sözcü

908 kez görüntülendi. / 21-12-2016 tarihinde eklendi.

Scroll